Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej we Włoszczowie informuje, ze zgodnie z zarządzeniem nr 17 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 sierpnia 2018 roku w sprawie ustalenia dnia 24 grudnia 2018 roku dniem wolnym od pracy dla pracowników urzędów administracji rządowej:

- Dzień 24 grudnia 2018r. jest dniem wolnym od pracy dla pracowników PSSE we Włoszczowie.

- Dzień 15 grudnia 2018r. wyznacza się dniem pracy dla pracowników PSSE we Włoszczowie.

Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej we Włoszczowie

Ewa Frąszczak

 

 

 

Mam czas rozmawiać o teście na HIV

 

W piątek, 23 listopada 2018 r., rusza Europejski Tydzień Testowania na HIV, a wraz z nim kolejna odsłona kampanii edukacyjnej Krajowego Centrum ds. AIDS

„Mam czas rozmawiać (#mamczasrozmawiac)”,

 promująca dialog o tym dlaczego, kiedy i po co powinniśmy wykonać test.

 

Każdego roku 1 grudnia obchodzony jest Światowy Dzień Walki z AIDS, którego istotą jest przypomnienie o chorobie wywołanej wirusem HIV oraz o tych, którzy przegrali w tej nierównej walce. Znakiem tego dnia jest czerwona kokardka.

Mini Rozmówki Rodzinne

 

 

W ramach Ogólnopolskiej Akcji Ważenia Tornistrów na terenie działania Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włoszczowie przeprowadzono badanie obciążenia uczniów tornistrami. 

Celem akcji było uświadomienie dzieciom i ich rodzicom jakie skutki niesie za sobą nadmierne obciążenie kręgosłupa nieprawidłową wagą tornistra, a także wskazanie na konieczność wprowadzenia szkolnych rozwiązań, które na trwałe wyeliminują problem zbyt ciężkich tornistrów.

            Pracownik Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej we Włoszczowie wraz z

pielęgniarką szkolną wykonali pomiary w dwóch szkołach podstawowych: Ogółem badaniem objęto 570 uczniów z klas I-VIII . Do analizy wyników przyjęto wagę ciała dziecka do wagi tornistra. Główny Inspektor Sanitarny zaleca, aby waga tornistra nie przekraczała 15% masy ciała ucznia. 

Wykonane pomiary wykazały, że:

·         210  uczniów – nosi tornister  do  10% masy ciała 

·         261 uczniów – nosi tornister do  15% masy ciała 

·         99 uczniów – nosi tornister  powyżej 15% masy ciała.

Najcięższe tornistry względem  masy ciała odnotowano w klasach IV. Na  zważonych 80 uczniów tylko 7 uczniów  miało tornister w niskiej  normie czyli  do 10% masy ciała ,  u 41 uczniów ciężar tornistra  był w granicach  górnej  normy czyli do 15% masy ciała. A 32 dzieci nosiło tornister powyżej normy .  Najcięższe tornistry w tej klasie stanowiły 22,8 % masy ciała ucznia.


Znalezione obrazy dla zapytania dzień tornistra

Celem Ogólnopolskiego Dnia Tornistra jest poinformowanie społeczeństwa o działaniach Ministerstwa Edukacji Narodowej we współpracy z Państwową Inspekcją Sanitarną, na rzecz edukacji prozdrowotnej ukierunkowanej na profilaktykę wad postawy. Wydarzenie to ma zasięg ogólnopolski i skierowane jest do rodziców, opiekunów dzieci , dyrektorów szkół, nauczycieli oraz pielęgniarek szkolnych.

Na terenie powiatu włoszczowskiego od 1 października  do 31 października bieżącego roku będą prowadzone pomiary ciężaru ciała uczniów i ich tornistrów.

Obowiązki osób odpowiedzialnych za prowadzenie sklepików i stołówek szkolnych w zakresie wprowadzanych do obrotu i wykorzystywanych do produkcji posiłków środków spożywczych

Inspektor Sanitarny przypomina, iż osoby odpowiedzialne za funkcjonowanie sklepików szkolnych i organizację żywienia w jednostkach systemu oświaty są zobowiązane do przestrzegania przepisów zawartych w treści rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci
i młodzieży w tych jednostkach (Dz. U. z 2016r., poz. 1154).

Ww. rozporządzenie Ministra Zdrowia znajduje się na stronie internetowej:

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160001154

20180927 1