Strona główna

cały artykuł

W ostatnich kilku dniach na obszarze północnych Włoch (regiony Lombardia, Wenecja Euganejska, Piemont, Emilia Romania, Lacjum) obserwuje się rosnącą liczbę zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2.

Jeśli byłeś w Północnych Włoszech w ciągu ostatnich 14 dni i:

1) zaobserwowałeś u siebie objawy, takie jak: gorączka, kaszel, duszność i problemy z oddychaniem to:

"Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włoszczowie zaprasza szkoły ponadpodstawowe do udziału w Konkursie pt. „Szkoła wolna od używek”

 

 

http://www.szkolawolnaoduzywek.pl/

Zgodnie z  Zarządzeniem Nr 21  Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

z dnia 22 listopada 2019r.

w sprawie ustalenia dnia 27 grudnia 2019r. dniem wolnym od pracy dla pracowników urzędów administracji rządowej

 

dla pracowników Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Włoszczowie:

-  27 grudnia ustala się dniem wolnym od pracy

-  14 grudnia wyznacza się dniem pracy.

Zmiana przepisów dot. importu żywności pochodzenia niezwierzęcego

Od dnia 14 grudnia 2019 r. wchodzą w życie nowe przepisy unijne dotyczące importu żywności z państw trzecich.

Na tej podstawie obowiązkowo będzie stosowany system TRACES NEW TECHNOLOGY – TRACES-NT przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Państwowych Granicznych Inspektorów Sanitarnych) oraz importerów żywności.

więcej tutaj

 „DOBRY PRZEPIS NA BEZPIECZEŃSTWO”

Główny Inspektor Sanitarny na zaproszenie Głównego Inspektora Pracy przystąpił do współpracy na zasadach podmiotu wspierającego w popularyzacji założeń kampanii prewencyjno-kontrolnej pt. "Dobry przepis na bezpieczeństwo", skierowanej do branży przetwórstwa mięsnego. Celem kampanii jest ograniczenie zagrożeń wypadkowych
i zdrowotnych w zakładach zajmujących się przetwórstwem mięsa poprzez zapewnienie przestrzegania przepisów prawa pracy, w szczególności bezpieczeństwa i higieny pracy oraz umożliwienie pracodawcom dostosowania zakładów pracy do obowiązującego prawa w drodze udziału w programie prewencji.

Więcej informacji o kampanii pod adresem: http://www.bhpnatak.pl/index.html