Strona główna

 

W związku z licznymi pytaniami - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włoszczowie  informuje, że zgodnie z §18 ust.1 pkt 2 lit.d. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii;

 

- w obiektach handlowych lub usługowych, placówkach handlowych lub usługowych i na targowiskach (straganach) istnieje obowiązek zakrywania ust i nosa.

 

że pod adresem:

https://www.gov.pl/web/rodzina/pomoc-osobom-w-kwarantannie2

można uzyskać informacje dot. pomocy osobom w kwarantannie.

ulotka

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włoszczowie informuje, że od dnia 03.04.2020r. 

nie wydaje zaświadczeń dotyczących kwarantanny. Osoba odbywająca obowiązkową kwarantannę

informuje pracodawcę o jej odbywaniu.

 PPIS we Włoszczowie