Strona główna

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włoszczowie prosi o zapoznanie się z poniższą broszurą pt. "Zdrowe i bezpieczne wakacje"

Państwowy Powiatowy inspektor Sanitarny we Włoszczowie informuje
o
Komunikatach Międzyresortowej Komisji do Spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń
i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy V i VI dotyczących wartości dopuszczalnych ustalonych w UE lub znajdujących się w projektach dyrektyw.
Komunikaty można znaleźć na stronie internetowej Centralnego Instytutu Ochrony Pracy - Państwowego Instytutu Badawczego w zakładce „Wydarzenia" lub klikając na poniższe linki:

https://www.ciop.pl/CIOPPortalWAR/appmanager/ciop/pl?_nfpb=true&_pageLabel=P45800220161531745318216&wydarzenia_wydarzenie_id=978

https://www.ciop.pl/CIOPPortalWAR/appmanager/ciop/pl?_nfpb=true&_pageLabel=P45800220161531745318216&wydarzenia_wydarzenie_id=979

Informacje zawarte w komunikatach powinny być w szczególności interesujące dla przedsiębiorców, pracowników, laboratoriów badań środowiskowych oraz organów kontroli.

Serwis kąpieliskowy prowadzony przez Główny Inspektorat Sanitarny

W przypadku spożywania świeżych lub mrożonych (jedzonych po rozmrożeniu) owoców i warzyw, istnieje ryzyko ich zanieczyszczenia wirusami powodującymi zaburzenia żołądkowo – jelitowe (tzw. grypa żołądkowa wywoływana przez norowirusy) lub też groźniejsze choroby tj. żółtaczkę zakaźną... Więcej...

"Co roku, 31 maja, Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) i globalni partnerzy świętują Światowy Dzień Bez Tytoniu (WNTD).  Coroczna kampania jest okazją do podniesienia świadomości na temat szkodliwych i śmiertelnych skutków używania tytoniu oraz zniechęcenia do używania tytoniu w jakiejkolwiek formie.

 

 

Tematem Światowego Dnia Bez Tytoniu 2019 jest „Tytoń i zdrowie płuc".  Plakat do pobrania - pdf

 

World No Tobacco Day 2019 na stronie WHO

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włoszczowie zwraca się do mieszkańców terenów, na których wystąpiły powodzie i podtopienia o zachowanie podstawowych zasad postępowania pozwalających usunąć zagrożenia dla ich zdrowia i życia.

załącznik1- Postępowanie sanitarne z pomieszczeniami i przedmiotami użytku po powodzi

załącznik2- Postępowanie z żywnością

 

załącznik3-Informacja o zapobieganiu i zwalczaniu chorób zakaźnych dla powodzian 

załącznik4- Informacja dla powodzian o wodzie do picia

załącznik5- Wytyczne na temat swoistego zapobiegania tężcowi u zranionych osób

Działalność Państwowej Inspekcji Sanitarnej to  sto lat służby polskiemu społeczeństwu, począwszy od zapobiegania licznym chorobom zakaźnym, przez monitoring jakości wody do picia czy kąpieli, po nadzór nad warunkami higieny środowiska, pracy, higieny radiacyjnej, procesów nauczania i wychowania, wypoczynku i rekreacji oraz nad warunkami zdrowotnymi żywności i żywienia.

 

Misją Państwowej Inspekcji Sanitarnej jest dążenie do osiągnięcia pożądanych norm zdrowotnych poprzez podjęcie działań umożliwiających zachowanie lub przywracanie bezpieczeństwa zdrowotnego ludzi, a także mające na celu identyfikację i oszacowanie skali zagrożeń, inicjowanie i organizowanie skoordynowanego nadzoru i kontroli służących zapobieganiu wszelkim zagrożeniom fizycznym, chemicznym i biologicznym, zachowaniu   i umacnianiu zdrowia zbiorowości oraz kształtowaniu  w tym zakresie odpowiednich postaw i zachorowań.
Dlatego od lat nadzorujemy działania i organizujemy przedsięwzięcia  w obszarze zdrowia publicznego.

 

Jubileusz 100-lecia obchodzą w tym roku służby sanitarne w Polsce. Jak podkreśla Jarosław Pinkas, Główny Inspektor Sanitarny, to 65 lat „pracy tysięcy pracowników Inspekcji Sanitarnej zaangażowanych w zapewnienie bezpieczeństwa milionom obywateli”.                            Z tej okazji zostało przygotowane okolicznościowe logo.

 w odniesieniu do świeżych owoców i warzyw na etapie produkcji podstawowej poprzez przestrzeganie zasad higieny.

 

Informujemy, iż w 2017r. zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej „Zawiadomienie Komisji w sprawie wytycznych dotyczących ograniczenia ryzyka mikrobiologicznego w odniesieniu do świeżych owoców i warzyw na etapie produkcji podstawowej poprzez przestrzeganie zasad higieny” (2017/C 163/01).

 

Celem ww. wytycznych jest udzielenie producentom na poziomie produkcji podstawowej (bez względu na wielkość przedsiębio5rstwa – gospodarstwa) pomocy w poprawnym i jednolitym stosowaniu wymogów dotyczących higieny w odniesieniu do produkcji i obróbki świeżych owoców i warzyw.

 

Dokument zawiera wytyczne dla producentów dotyczące sposobów niwelowania zagrożeń dla bezpieczeństwa mikrobiologicznego żywności poprzez dobre praktyki rolnicze (GAP) i dobre praktyki higieniczne (GHP) w produkcji podstawowej (tzn. w okresie wzrostu, na etapie zbioru i po zbiorze) świeżych owoców i warzyw sprzedawanych konsumentom w stanie surowym (nieprzetworzonych) lub w minimalnym stopniu przetworzonych (tzn. umytych, posortowanych, zapakowanych), w tym w czasie transportu, pod warunkiem że działania te nie zmieniają znacznie ich charakteru, jak określono w definicji zawartej w treści załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 852/2004.

 

wytyczne_dot._ograniczenia_ryzyka_mikrobiologicznego_owoce_warzywa.pdf

 

 

INFORMACJA

 

 Zgodnie  z ZARZĄDZENIEM Nr 7 SZEFA KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 9 kwietnia2019r.

- 2 maja 2019r ( czwartek) ustala się dniem wolnym od pracy w PSSE we Włoszczowie

- 11 maja 2019r ( sobota) wyznacza się dniem pracy w PSSE we Włoszczowie.