Strona główna

Tematem Światowego Dnia Zdrowia (World Health Day) 2019 i zarazem hasłem tegorocznych obchodów jest „Uniwersalny zasięg/dostęp do opieki zdrowotnej (Universal Health Coverage – UHC), ze szczególnym uwzględnieniem roli systemu podstawowej opieki zdrowotnej – POZ (Primary Health Care – PHC)". Jest to kontynuacja ubiegłorocznego tematu World Health Day w tym roku, jeden z elementów to długoterminowe możliwości komunikacji dla POZ. Będzie również podkreślona rola zaangażowania specjalistów podstawowej opieki zdrowotnej.

Więcej informacji:

World Health Day in 2019 and previous years
https://www.who.int/westernpacific/news/events/world-health-day

WHD day Campaign in 2019
https://www.who.int/westernpacific/news/events/detail/2019/04/07/western-pacific-events/world-health-day-2019

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włoszczowie przypomina o możliwości korzystania z wiarygodnych informacji o szczepieniach na portalu informacyjno-edukacyjnym „Zaszczep się wiedzą!”.

W ramach akcji udostępniono elektroniczną wersję bajki dla dzieci „Przygody dzielnego niedźwiadka Szczepana”, która oswoi dzieci z procesem szczepień. Zachęcam do czytania dzieciom w/w książeczki.

Akcja „Zaszczep się wiedzą!”:

Informuje – nie agituje.

Pomaga – nie wyręcza.

Komunikuje fakty – nie emocje.

Jest przewodnikiem po wiarygodnych źródłach informacji na temat szczepień.

Informację o akcji można uzyskać wchodząc na stronę internetową www.zaszczepsiewiedza.pl

Załącznik:

Bajka „Przygody dzielnego niedźwiadka Szczepana”

http://zaszczepsiewiedza.pl/przygody-niedzwiadka-szczepana/

 

Zapraszamy uczniów szkół ponadgimnazjalnych woj. świętokrzyskiego do udziału w Konkursie „Szkoła wolna od używek” organizowanym w ramach programu edukacyjnego: „ARS, czyli jak dbać o miłość?”. Głównym celem konkursu jest aktywna promocja i edukacja w zakresie profilaktyki przeciwdziałania uzależnieniom od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych.

 

Zadanie konkursowe polega na nagraniu filmu krótkometrażowego o tematyce dotyczącej profilaktyki uzależnień. Prace konkursowe należy przesyłać do właściwych terenowo, dla poszczególnych placówek oświatowych powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych.

 

Organizatorem konkursu jest Główny Inspektorat Sanitarny.

 

Wszystkie niezbędne dokumenty znajdują się na stronie internetowej konkursu – www.szkolawolnaoduzywek.pl

 

 

Mam czas rozmawiać o teście na HIV

 

W piątek, 23 listopada 2018 r., rusza Europejski Tydzień Testowania na HIV, a wraz z nim kolejna odsłona kampanii edukacyjnej Krajowego Centrum ds. AIDS

„Mam czas rozmawiać (#mamczasrozmawiac)”,

 promująca dialog o tym dlaczego, kiedy i po co powinniśmy wykonać test.

 

Każdego roku 1 grudnia obchodzony jest Światowy Dzień Walki z AIDS, którego istotą jest przypomnienie o chorobie wywołanej wirusem HIV oraz o tych, którzy przegrali w tej nierównej walce. Znakiem tego dnia jest czerwona kokardka.

Mini Rozmówki Rodzinne

 

 

W ramach Ogólnopolskiej Akcji Ważenia Tornistrów na terenie działania Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włoszczowie przeprowadzono badanie obciążenia uczniów tornistrami. 

Celem akcji było uświadomienie dzieciom i ich rodzicom jakie skutki niesie za sobą nadmierne obciążenie kręgosłupa nieprawidłową wagą tornistra, a także wskazanie na konieczność wprowadzenia szkolnych rozwiązań, które na trwałe wyeliminują problem zbyt ciężkich tornistrów.

            Pracownik Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej we Włoszczowie wraz z

pielęgniarką szkolną wykonali pomiary w dwóch szkołach podstawowych: Ogółem badaniem objęto 570 uczniów z klas I-VIII . Do analizy wyników przyjęto wagę ciała dziecka do wagi tornistra. Główny Inspektor Sanitarny zaleca, aby waga tornistra nie przekraczała 15% masy ciała ucznia. 

Wykonane pomiary wykazały, że:

·         210  uczniów – nosi tornister  do  10% masy ciała 

·         261 uczniów – nosi tornister do  15% masy ciała 

·         99 uczniów – nosi tornister  powyżej 15% masy ciała.

Najcięższe tornistry względem  masy ciała odnotowano w klasach IV. Na  zważonych 80 uczniów tylko 7 uczniów  miało tornister w niskiej  normie czyli  do 10% masy ciała ,  u 41 uczniów ciężar tornistra  był w granicach  górnej  normy czyli do 15% masy ciała. A 32 dzieci nosiło tornister powyżej normy .  Najcięższe tornistry w tej klasie stanowiły 22,8 % masy ciała ucznia.


Znalezione obrazy dla zapytania dzień tornistra

Celem Ogólnopolskiego Dnia Tornistra jest poinformowanie społeczeństwa o działaniach Ministerstwa Edukacji Narodowej we współpracy z Państwową Inspekcją Sanitarną, na rzecz edukacji prozdrowotnej ukierunkowanej na profilaktykę wad postawy. Wydarzenie to ma zasięg ogólnopolski i skierowane jest do rodziców, opiekunów dzieci , dyrektorów szkół, nauczycieli oraz pielęgniarek szkolnych.

Na terenie powiatu włoszczowskiego od 1 października  do 31 października bieżącego roku będą prowadzone pomiary ciężaru ciała uczniów i ich tornistrów.