Projekt KIK/35 „Zapobieganie zakażeniom HCV”, współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej oraz Ministra Zdrowia dobiegł końca.

Celem głównym Projektu było stworzenie podstaw do zaplanowania długofalowej strategii przeciwdziałania zakażeniom HCV i zwalczania WZW-C w Polsce poprzez określenie sytuacji epidemiologicznej, ocenę ryzyka zakażeń w placówkach medycznych i w sektorze usług o zwiększonym ryzyku transmisji zakażeń krwiopochodnych, przygotowanie założeń rutynowych badań diagnostycznych, zwłaszcza wśród użytkowników substancji psychoaktywnych, jak również opracowanie i przeprowadzenie programu edukacyjnego w zakresie społecznego uświadomienia problemu zakażeń HCV i zasad zapobiegania tym zakażeniom, ze szczególnym uwzględnieniem pracowników ochrony zdrowia.

Link do strony:

http://gis.gov.pl/o-nas/aktualnosci/223-cykl-szkolen-dotyczacych-zapobiegania-zakazeniom-krwiopochodnym-hcv-hbv-hiv

Kleszcze wywołują groźne dla zdrowia choroby, takie jak borelioza czy kleszczowe zapalenie mózgu. Zagrożenie ukąszeniem kleszcza dotyczy nie tylko lasu. Może ono nastąpić także w przydomowym ogródku lub parku miejskim. Kleszcze stanowią realne zagrożenie dla każdego – zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Ponieważ ukłucie często nie zostaje zauważone przez człowieka, z powodu właściwości znieczulających śliny kleszczy, bardzo ważne, aby podejmować właściwe działania profilaktyczne.

 

Czytaj więcej...

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włoszczowie zgodnie z zarządzeniem Nr 9
Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z 29 marca 2017r. w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w 2017r. dla pracowników urzędów administracji rządowej informuje, że w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Włoszczowie ustala się:

  • 2 maja, 16 czerwca i 14 sierpnia dniami wolnymi,
  • 13 maja, 24 czerwca i 9 września wyznacza się dniami pracy.

                                                                          

                                                                                                      

W dniach 24 – 30.04.2017r będzie po raz kolejny obchodzony Europejski Tydzień Szczepień.   Głównym inicjatorem jest Światowa Organizacja Zdrowia, w Polsce patronat objął Główny Inspektor Sanitarny. Tegoroczne obchody przebiegać będą pod hasłem „Vaccines work -  szczepionki działają”. Kluczowym celem tej akcji jest podkreślanie znaczenia szczepień dla ochrony przed chorobami zakaźnymi, którym można zapobiegać poprzez stosowanie szczepień ochronnych. Immunizacja ratuje miliony ludzi i jest w dalszym ciągu powszechnie uznawana za jedną z najbardziej skutecznych i najbardziej opłacalnych interwencji zdrowotnych na świecie. Dlatego szczególną uwagę kieruje się na potrzeby i korzyści wynikające ze szczepień na każdym etapie życia, ze szczególnym uwzględnieniem wrażliwych i podatnych grup ryzyka, zwłaszcza dzieci, kobiet w ciąży i seniorów. Prowadzone działania są również kierowane do rodziców którzy z różnych przyczyn sprzeciwiają się szczepieniom.

    Akcja informacyjna prowadzona przez ekspertów w dziedzinie szczepień dostępna jest na stronach internetowych: WHO, GIS, NIZP-PZH, PTW i MZ. Zawarte tam informacje pozwolą na zapoznanie się z tematyką szczepień lub na pogłębienie wiedzy dotyczącej m.in. bezpieczeństwa szczepień, korzyści jakie ze sobą niosą, ewentualnego ryzyka wystąpienia niepożądanych odczynów poszczepiennych i wiele innych zagadnień w obszarze szczepień. Akcja skierowana jest do wszystkich osób, pacjentów jak i do personelu medycznego w celu podniesienia zaufania i świadomości w społeczeństwie.

Światowy Dzień Zdrowia obchodzony co roku 7 kwietnia w rocznicę powstania Światowej Organizacji Zdrowia, daje nam unikalną możliwość mobilizacji działań poświęconych konkretnym zagadnieniom i problemom zdrowotnym, ważnym dla ludzi na całym świecie. Tematem przewodnim kampanii z okazji obchodów Światowego Dnia Zdrowia 2017r. jest depresja.

Rok 2017 będzie obchodzony pod hasłem „Depresja – porozmawiajmy o niej”.

 Więcej informacji i materiały przygotowane na potrzeby kampanii na stronie GIS.