Strona główna

Nagroda jest hołdem dla nieżyjącego Marka Kotańskiego - założyciela ruchu czystych serc.  W województwie świętokrzyskim idee ruchu propaguje działający przy Wojewodzie Zespół ds. Rodziny i Przeciwdziałania Uzależnieniom.

REGULAMIN

WNIOSEK

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Włoszczowie we współpracy z Komendą Powiatową Policji we Włoszczowie w dniu 01.06.2017r zorganizowała cykliczną akcję informacyjno-edukacyjną pod hasłem "Zapal czerwone światło dla papierosów w samochodzie" skierowaną do kierowców i pasażerów. Podczas rutynowych kontroli uświadamiano zatrzymanym kierowcom i pasażerom zagrożenia zdrowotne wynikające z palenia papierosów szczególną uwagę zwracając na problem „biernego palenia" oraz wręczano ulotki o tematyce antytytoniowej.

 

Najnowsze prognozy Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) wskazują, że wdrożenie pakietu polityk zdecydowanie ograniczających użycie tytoniu - zgodnie z postanowieniami Ramowej Konwencji Światowej Organizacji Zdrowia o Ograniczaniu Użycia Tytoniu (Ramowej Konwencji WHO) - przyniesie państwom członkowskim Europejskiego Regionu WHO znaczące korzyści zdrowotne zarówno w perspektywie krótkoterminowej, jak i długoterminowej.

 

Projekt KIK/35 „Zapobieganie zakażeniom HCV”, współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej oraz Ministra Zdrowia dobiegł końca.

Celem głównym Projektu było stworzenie podstaw do zaplanowania długofalowej strategii przeciwdziałania zakażeniom HCV i zwalczania WZW-C w Polsce poprzez określenie sytuacji epidemiologicznej, ocenę ryzyka zakażeń w placówkach medycznych i w sektorze usług o zwiększonym ryzyku transmisji zakażeń krwiopochodnych, przygotowanie założeń rutynowych badań diagnostycznych, zwłaszcza wśród użytkowników substancji psychoaktywnych, jak również opracowanie i przeprowadzenie programu edukacyjnego w zakresie społecznego uświadomienia problemu zakażeń HCV i zasad zapobiegania tym zakażeniom, ze szczególnym uwzględnieniem pracowników ochrony zdrowia.

Link do strony:

http://gis.gov.pl/o-nas/aktualnosci/223-cykl-szkolen-dotyczacych-zapobiegania-zakazeniom-krwiopochodnym-hcv-hbv-hiv

Komunikat dot. sytuacji epidemiologicznej powiatu włoszczowskiego

 stan na 11.09.2020r. godz. 14.00

 

Liczba osób poddanych kwarantannie – 19

Liczba osób pod nadzorem epidemiologicznym – 4

Ogólna liczba zakażonych/ aktywne przypadki – 12/0

Liczba ozdrowieńców – 11

Liczba zgonów – 1

 

 

Komunikat dot. sytuacji epidemiologicznej powiatu włoszczowskiego

 

 stan na 10.09.2020r. godz. 14.00

 

 

 

Liczba osób poddanych kwarantannie – 14

 

Liczba osób pod nadzorem epidemiologicznym – 4

 

Ogólna liczba zakażonych/ aktywne przypadki – 12/0

 

Liczba ozdrowieńców – 11

 

Liczba zgonów – 1

 

 

 

 

Komunikat dot. sytuacji epidemiologicznej powiatu włoszczowskiego

 

 stan na 09.09.2020r. godz. 14.00

 

 

 

Liczba osób poddanych kwarantannie – 15

 

Liczba osób pod nadzorem epidemiologicznym – 0

 

Ogólna liczba zakażonych/ aktywne przypadki – 12/1

 

Liczba ozdrowieńców – 10

 

Liczba zgonów – 1

 

 

 

 

Komunikat dot. sytuacji epidemiologicznej powiatu włoszczowskiego

 

 stan na 08.09.2020r. godz. 14.00

 

 

 

Liczba osób poddanych kwarantannie – 18

 

Liczba osób pod nadzorem epidemiologicznym – 0

 

Ogólna liczba zakażonych/ aktywne przypadki – 12/1

 

Liczba ozdrowieńców – 10

 

Liczba zgonów – 1

 

Komunikat dot. sytuacji epidemiologicznej powiatu włoszczowskiego

 stan na 07.09.2020r. godz. 14.00

 

Liczba osób poddanych kwarantannie – 17

Liczba osób pod nadzorem epidemiologicznym – 0

Ogólna liczba zakażonych/ aktywne przypadki – 12/1

Liczba ozdrowieńców – 10

Liczba zgonów – 1

Komunikat dot. sytuacji epidemiologicznej powiatu włoszczowskiego

 stan na 06.09.2020r. godz. 14.00

 

Liczba osób poddanych kwarantannie – 13

Liczba osób pod nadzorem epidemiologicznym – 0

Ogólna liczba zakażonych/ aktywne przypadki – 12/1

Liczba ozdrowieńców – 10

Liczba zgonów – 1