Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włoszczowie prowadzi działalność zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego, Ustawą o Państwowej Inspekcji Sanitarnej i Ustawą o Działalności Leczniczej.
Sprawy załatwiane są w trybie i terminach określonych przez Kodeks Postępowania Administracyjnego i przyjmowane w Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej we Włoszczowie przy ul. Sobieskiego 38 w godzinach 7.25-15.00.