W Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej we Włoszczowie nie prowadzi się ogólnodostępnych rejestrów, ewidencji i archiwów.