12 grudnia 2016r wzorem roku ubiegłego Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włoszczowie zorganizował spotkanie edukacyjne dla młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej z osobą zmagającej się z chorobą AIDS.

 

Celem spotkania było poszerzenie wiedzy młodzieży na temat profilaktyki zakażeń wirusem HIV, kształtowanie zachowań sprzyjających unikaniu zakażenia wirusem HIV, kształtowanie tolerancji wobec zakażonych HIV i chorujących z powodu AIDS oraz poszerzenie wiedzy na temat innych chorób przenoszonych drogą płciową, min: rodzaje chorób przenoszonych drogą płciową, budowa wirusa HIV, drogi szerzenia wirusa, zapobieganie zakażeniom, testy na HIV, HIV/AIDS a prawa człowieka.

 

Relacje pana Romana Latoszyńskiego – edukatora-konsultanta w zakresie HIV/AIDS miały bardzo osobisty charakter, wywierały silne, refleksyjne odczucie. Była to forma przekazu niezwykle głęboko zapadająca w pamięć, dająca nadzieję na długotrwałą przezorność. W spotkaniu edukacyjnym uczestniczyło około 300 osób.