W ramach Ogólnopolskiej Akcji Ważenia Tornistrów na terenie działania Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włoszczowie przeprowadzono badanie obciążenia uczniów tornistrami. 

Celem akcji było uświadomienie dzieciom i ich rodzicom jakie skutki niesie za sobą nadmierne obciążenie kręgosłupa nieprawidłową wagą tornistra, a także wskazanie na konieczność wprowadzenia szkolnych rozwiązań, które na trwałe wyeliminują problem zbyt ciężkich tornistrów.

            Pracownik Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej we Włoszczowie wraz z

pielęgniarką szkolną wykonali pomiary w dwóch szkołach podstawowych: Ogółem badaniem objęto 570 uczniów z klas I-VIII . Do analizy wyników przyjęto wagę ciała dziecka do wagi tornistra. Główny Inspektor Sanitarny zaleca, aby waga tornistra nie przekraczała 15% masy ciała ucznia. 

Wykonane pomiary wykazały, że:

·         210  uczniów – nosi tornister  do  10% masy ciała 

·         261 uczniów – nosi tornister do  15% masy ciała 

·         99 uczniów – nosi tornister  powyżej 15% masy ciała.

Najcięższe tornistry względem  masy ciała odnotowano w klasach IV. Na  zważonych 80 uczniów tylko 7 uczniów  miało tornister w niskiej  normie czyli  do 10% masy ciała ,  u 41 uczniów ciężar tornistra  był w granicach  górnej  normy czyli do 15% masy ciała. A 32 dzieci nosiło tornister powyżej normy .  Najcięższe tornistry w tej klasie stanowiły 22,8 % masy ciała ucznia.