"Co roku, 31 maja, Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) i globalni partnerzy świętują Światowy Dzień Bez Tytoniu (WNTD).  Coroczna kampania jest okazją do podniesienia świadomości na temat szkodliwych i śmiertelnych skutków używania tytoniu oraz zniechęcenia do używania tytoniu w jakiejkolwiek formie.

 

 

Tematem Światowego Dnia Bez Tytoniu 2019 jest „Tytoń i zdrowie płuc".  Plakat do pobrania - pdf

 

World No Tobacco Day 2019 na stronie WHO