Państwowy Powiatowy inspektor Sanitarny we Włoszczowie informuje
o
Komunikatach Międzyresortowej Komisji do Spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń
i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy V i VI dotyczących wartości dopuszczalnych ustalonych w UE lub znajdujących się w projektach dyrektyw.
Komunikaty można znaleźć na stronie internetowej Centralnego Instytutu Ochrony Pracy - Państwowego Instytutu Badawczego w zakładce „Wydarzenia" lub klikając na poniższe linki:

https://www.ciop.pl/CIOPPortalWAR/appmanager/ciop/pl?_nfpb=true&_pageLabel=P45800220161531745318216&wydarzenia_wydarzenie_id=978

https://www.ciop.pl/CIOPPortalWAR/appmanager/ciop/pl?_nfpb=true&_pageLabel=P45800220161531745318216&wydarzenia_wydarzenie_id=979

Informacje zawarte w komunikatach powinny być w szczególności interesujące dla przedsiębiorców, pracowników, laboratoriów badań środowiskowych oraz organów kontroli.