„DOBRY PRZEPIS NA BEZPIECZEŃSTWO”

Główny Inspektor Sanitarny na zaproszenie Głównego Inspektora Pracy przystąpił do współpracy na zasadach podmiotu wspierającego w popularyzacji założeń kampanii prewencyjno-kontrolnej pt. "Dobry przepis na bezpieczeństwo", skierowanej do branży przetwórstwa mięsnego. Celem kampanii jest ograniczenie zagrożeń wypadkowych
i zdrowotnych w zakładach zajmujących się przetwórstwem mięsa poprzez zapewnienie przestrzegania przepisów prawa pracy, w szczególności bezpieczeństwa i higieny pracy oraz umożliwienie pracodawcom dostosowania zakładów pracy do obowiązującego prawa w drodze udziału w programie prewencji.

Więcej informacji o kampanii pod adresem: http://www.bhpnatak.pl/index.html