Zgodnie z  Zarządzeniem Nr 21  Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

z dnia 22 listopada 2019r.

w sprawie ustalenia dnia 27 grudnia 2019r. dniem wolnym od pracy dla pracowników urzędów administracji rządowej

 

dla pracowników Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Włoszczowie:

-  27 grudnia ustala się dniem wolnym od pracy

-  14 grudnia wyznacza się dniem pracy.