"Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włoszczowie zaprasza szkoły ponadpodstawowe do udziału w Konkursie pt. „Szkoła wolna od używek”

 

 

http://www.szkolawolnaoduzywek.pl/