BADANIA W KIERUNKU:

- SALMONELLA

-PARAZYTOLOGIA

-SKUTECZNOŚĆ STERYLIZACJI (SPORAL)

Proszę umawiać wyłącznie pod numerem telefonu:

41 39 43 496