Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włoszczowie

 

informuje, że w celu załatwienia spraw należy kontaktować się wyłącznie telefonicznie pod numerem telefonu:
 

tel./faks 41 39 43 496 w godz.: 7.25-15.00