że pod adresem:

https://www.gov.pl/web/rodzina/pomoc-osobom-w-kwarantannie2

można uzyskać informacje dot. pomocy osobom w kwarantannie.

ulotka