W związku z licznymi pytaniami - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włoszczowie  informuje, że zgodnie z §18 ust.1 pkt 2 lit.d. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii;

 

- w obiektach handlowych lub usługowych, placówkach handlowych lub usługowych i na targowiskach (straganach) istnieje obowiązek zakrywania ust i nosa.