Przemoc wobec dzieci jest bardzo poważnym problemem społecznym. Badania w tym zakresie wskazują, że 60% Polaków akceptuje klapsa jako sposób wychowania, a 40 % akceptuje bicie dzieci. W Polsce obowiązuje prawo zakazujące bicia dzieci.

 

Należy pamiętać, że przemoc wobec dzieci to nie tylko kwestia przemocy w rodzinie. Coraz częściej mamy też do czynienia z przemocą rówieśniczą.

 

Działania na rzecz profilaktyki przemocy wobec dzieci mają charakter dwojaki. Jednym z nich jest zapobieganie powstawaniu przemocy, drugim wczesne wykrywanie przemocy i podejmowanie interwencji w celu jej przerwania. Również działania wspierające rodzinę, np. pomoc położnej w sprawowaniu opieki nad dzieckiem, prowadzą do ograniczania stresu i napięcia w rodzinie, a tym samym zapobiegają przemocy emocjonalnej i fizycznej.

Czytaj więcej...