Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włoszczowie uprzejmie prosi osoby podróżujące w dn. 11.08.2020 r. pociągiem EIP 3850/1 relacji Kraków Główny - Kołobrzeg

w wagonie Nr 7 o kontakt telefoniczny z PSSE we Włoszczowie  pod nr tel. 41 39 42 741 (od poniedziałku - do piątku w godz, 7.25-15.00), w dni wolne od pracy i pogodz. 15.00 -  pod nr telefonu 509 418 315. W/w wagonie podróżowały osoby zakażone SARS-CoV-2.