Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włoszczowie uprzejmie prosi osoby podróżujące w dn. 17.08.2020 r. pociągiem PKP Intercity relacji : Warszawa Centralna -  Kraków Główny, odjazd z Warszawy 8:45 w wagonie 7  o kontakt telefoniczny z PSSE we Włoszczowie  pod nr tel. 41 39 42 741 (od poniedziałku - do piątku w godz, 7.25-15.00), w dni wolne od pracy i po godz. 15.00 -  pod nr telefonu 509 418 315. W w/w wagonie na miejscu nr 11 podróżowała osoba zakażona SARS-CoV-2