18 lipca 2016 roku w Przedszkolu Samorządowym Nr 2, oś J. Brożka 14 we Włoszczowie pracownik promocji zdrowia i oświaty zdrowotnej PSSE we Włoszczowie zorganizował spotkanie edukacyjne pod hasłem "Promyk zdrowia", które miało na celu uświadomienie dzieciom potrzeby dbania o własne zdrowie i przestrzegania zdrowego stylu życia. Mówiono o utrzymaniu należytej higieny ciała, kształtowaniu umiejętności rozpoznawania czynników chroniących i czynników ryzyka wpływających na zdrowie. Informowano jak zdrowo i bezpiecznie spędzić wakacje oraz co należy robić, by unikać zakażeń groźnymi bakteriami, oraz dużo uwagi poświęcono profilaktyce antytytoniowej.

 

Omówiono przykłady zdrowej żywności. Dzieci zostały zapoznane z zasadami bezpiecznego opalania oraz przestrzegano przed nadmierną ekspozycją na promieniowanie UV i jak postępować po ukąszeniu przez kleszcze, komary i żmije.

 

Po części teoretycznej odbyło się szereg konkursów, quizów, rebusów. Dzieci z zainteresowaniem brały udział w zajęciach.