Stan bazy lokalowej PSSE WŁOSZCZOWA
Nieruchomość położona we Włoszczowie ul. Jana III Sobieskiego 38

Własność- Skarb Państwa w Zarządzie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
we Włoszczowie
Księga wieczysta
Kw. nr 8538 prowadzona przez Sąd we Włoszczowie

Liczba budynków – 1
Powierzchnia użytkowa łącznie – 1794,20 m2
Powierzchnia gruntu – 3547 m2