Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włoszczowie informuje, że wykorzystywanie fontann z otwartymi zbiornikami do kąpieli i picia może być niebezpieczne dla zdrowia, ponieważ woda w tego typu urządzeniach nie zawsze jest uzdatniana  i dezynfekowana,  w związku z czym może dojść do zakażeniem drogą doustną poprzez przeniesienie mikroorganizmów chorobotwórczych z powłok ciała poprzez ręce lub trzymane w nich przedmioty do jamy ustnej. W przypadku gdy zbiornik tego rodzaju wykorzystywany jest jako brodzik (co nie powinno mieć miejsca) do wody mogą przenikać bakterie i grzyby będące składnikami mikroflory powłok ciała, w tym S. aureus i dermatofity.


• Istotną rolę w zanieczyszczaniu wody w fontannach odgrywają również źródła zewnętrzne takie jak: zanieczyszczenia mikrobiologiczne pochodzące od zwierząt (ptaki, psy, koty, itp.). Na czystość wody w fontannie wpływają także: jakość materiałów instalacyjnych, ich podatność na tworzenie biofilmu, obecność osadów, korozja, temperatura wody.
• Woda pozostając w otwartym zbiorniku może podlegać skażeniu fekalnemu, mikroorganizmami obecnymi w odchodach zwierzęcych m.in. E. Coli, enterokoki,                          obecne mogą być również wirusy (enterowirusy, norowirusy) oraz                                          pierwotniaki pasożytnicze (Giardia, Cryptosporiduim). W przypadku fontanny                                   z systemem recyrkulacji wody nie poddawanej jednocześnie uzdatnianiu ani                       dezynfekcji mogą one być obecne również w strumieniu wody.
• Fontanny są źródłem aerozolu wodnego, w którym mogą występować bakterie z rodzaju Legionella, które w przypadku inhalacji mogą prowadzić do zachorowań na legionellozę (przebiegającej jako zapalenie płuc lub gorączka Pontiac). Skażenie aerozolu wodnego jest wynikiem kolonizacji przez bakterie Legionella instalacji wodnej fontanny, czemu sprzyja temperatura wody wynosząca 25-45ºC, nie stosowanie dezynfekcji wody oraz brak kontroli narastania biofilmu na wewnętrznej powierzchni instalacji.

Woda w fontannach nie jest  przeznaczona do spożycia ani do kąpieli.