Wytyczne Dobrej Praktyki Higienicznej i Produkcyjnej
przy produkcji żywności niezwierzęcego pochodzenia w warunkach domowych z wykorzystaniem surowców roślinnych z własnych upraw

 

wytyczne_ghp_podukcja_domowa_własne_uprawy.pdf