Powiatowa Stacja Sanitarno — Epidemiologiczna we  Włoszczowie na podstawie przepisów rozporządzenia Rady Ministrów

z dnia 04 kwietnia 2017r. r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa. (Dz. U z 2017 r. poz. 729 ), informuje o sprzedaży zużytych składników majątku ruchomego zgodnie z załącznikiem nr 1

 

Składniki majątku będą udostępnione do obejrzenia w Powiatowej Stacji Sanitarno —Epidemiologicznej we Włoszczowie do dnia 29.11.2017 r. pod warunkiem uprzedniego telefonicznego uzgodnienia z Panią Bernadettą Basąg tel. 41 3942741

 

treść ogłoszenia - tutaj