Przygotowując się na sezon grypowy 2017/2018 oraz na obchody Dnia Profilaktyki Grypy, który przypada corocznie na dzień 1 października pamiętajmy, że najskuteczniejszym sposobem zapobiegania zachorowaniom na grypę i jej powikłaniom jest upowszechnianie idei szczepień ochronnych przeciwko grypie.

 

Grypa jest chorobą zakaźną, której można skutecznie zapobiec wykonując co sezonowe szczepienie ochronne. Zgodnie z zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia oraz Komitetu Doradczego do spraw Szczepień Ochronnych (ACIP) zaszczepić powinny się wszystkie chętne osoby. Lekceważenie grypy od wielu sezonów epidemicznych w Polsce przyczynia się do spadku wyszczepialności, która w sezonie 2016/2017 osiągnęła bardzo niski poziom kilku procent. W sezonie epidemicznym 2016/2017 zarejestrowano ponad 4 min zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę, około 17 tys. hospitalizacji i 140 zgonów z powodu powikłań pogrypowych, w różnym przedziale wieku.

Mając powyższe na uwadze zachęcamy Państwa do zapoznania się i skorzystania z materiałów umieszczonych poniżej:

1. Główny Inspektorat Sanitarny zabezpieczony przed grypą!

2. Ulotka dla personelu medycznego - chroń siebie i swoich pacjentów przed grypą.pdf

3. Ulotka dla kobiet w ciąży - grypa może poważnie zagrażać kobietom w ciąży.pdf

4. Ulotka dla osób starszych - grypa może poważnie zagrażać osobom starszym.

5. FLUMANIA

6. List otwarty Marka Posobkiewicza - Głównego Inspektora Sanitarnego i Prof. dr hab. Lidii Brydak - Kierownik Krajowego Ośrodka ds. Grypy NIZP-PZH skierowany do Kierowników podmiotów wykonujących działalność leczniczą.pdf

7. Dane NIZP-PZH dotyczące zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę w Polsce

8. Dodatkowe informacje dostępne są w zakładce sezon grypowy