w przetargu nieograniczonym na:

 

Zaprojektowanie i wykonanie utwardzenia terenu przy Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej