Znalezione obrazy dla zapytania dzień tornistra

Celem Ogólnopolskiego Dnia Tornistra jest poinformowanie społeczeństwa o działaniach Ministerstwa Edukacji Narodowej we współpracy z Państwową Inspekcją Sanitarną, na rzecz edukacji prozdrowotnej ukierunkowanej na profilaktykę wad postawy. Wydarzenie to ma zasięg ogólnopolski i skierowane jest do rodziców, opiekunów dzieci , dyrektorów szkół, nauczycieli oraz pielęgniarek szkolnych.

Na terenie powiatu włoszczowskiego od 1 października  do 31 października bieżącego roku będą prowadzone pomiary ciężaru ciała uczniów i ich tornistrów.