Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej we Włoszczowie informuje, ze zgodnie z zarządzeniem nr 17 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 sierpnia 2018 roku w sprawie ustalenia dnia 24 grudnia 2018 roku dniem wolnym od pracy dla pracowników urzędów administracji rządowej:

- Dzień 24 grudnia 2018r. jest dniem wolnym od pracy dla pracowników PSSE we Włoszczowie.

- Dzień 15 grudnia 2018r. wyznacza się dniem pracy dla pracowników PSSE we Włoszczowie.

Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej we Włoszczowie

Ewa Frąszczak