Działalność Państwowej Inspekcji Sanitarnej to  sto lat służby polskiemu społeczeństwu, począwszy od zapobiegania licznym chorobom zakaźnym, przez monitoring jakości wody do picia czy kąpieli, po nadzór nad warunkami higieny środowiska, pracy, higieny radiacyjnej, procesów nauczania i wychowania, wypoczynku i rekreacji oraz nad warunkami zdrowotnymi żywności i żywienia.

 

Misją Państwowej Inspekcji Sanitarnej jest dążenie do osiągnięcia pożądanych norm zdrowotnych poprzez podjęcie działań umożliwiających zachowanie lub przywracanie bezpieczeństwa zdrowotnego ludzi, a także mające na celu identyfikację i oszacowanie skali zagrożeń, inicjowanie i organizowanie skoordynowanego nadzoru i kontroli służących zapobieganiu wszelkim zagrożeniom fizycznym, chemicznym i biologicznym, zachowaniu   i umacnianiu zdrowia zbiorowości oraz kształtowaniu  w tym zakresie odpowiednich postaw i zachorowań.
Dlatego od lat nadzorujemy działania i organizujemy przedsięwzięcia  w obszarze zdrowia publicznego.

 

Jubileusz 100-lecia obchodzą w tym roku służby sanitarne w Polsce. Jak podkreśla Jarosław Pinkas, Główny Inspektor Sanitarny, to 65 lat „pracy tysięcy pracowników Inspekcji Sanitarnej zaangażowanych w zapewnienie bezpieczeństwa milionom obywateli”.                            Z tej okazji zostało przygotowane okolicznościowe logo.