Znalezione obrazy dla zapytania dzień tornistra

Celem Ogólnopolskiego Dnia Tornistra jest poinformowanie społeczeństwa o działaniach Ministerstwa Edukacji Narodowej we współpracy z Państwową Inspekcją Sanitarną, na rzecz edukacji prozdrowotnej ukierunkowanej na profilaktykę wad postawy. Wydarzenie to ma zasięg ogólnopolski i skierowane jest do rodziców, opiekunów dzieci , dyrektorów szkół, nauczycieli oraz pielęgniarek szkolnych.

Na terenie powiatu włoszczowskiego od 1 października  do 31 października bieżącego roku będą prowadzone pomiary ciężaru ciała uczniów i ich tornistrów.

Obowiązki osób odpowiedzialnych za prowadzenie sklepików i stołówek szkolnych w zakresie wprowadzanych do obrotu i wykorzystywanych do produkcji posiłków środków spożywczych

Inspektor Sanitarny przypomina, iż osoby odpowiedzialne za funkcjonowanie sklepików szkolnych i organizację żywienia w jednostkach systemu oświaty są zobowiązane do przestrzegania przepisów zawartych w treści rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci
i młodzieży w tych jednostkach (Dz. U. z 2016r., poz. 1154).

Ww. rozporządzenie Ministra Zdrowia znajduje się na stronie internetowej:

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160001154

20180927 1

PSSE we Włoszczowie informuje, iż rok 2018 jest rokiem obchodów 100 - lecia istnienia Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego  - Państwowy Zakład Higieny,  który w związku z powyższym zaplanował zorganizowanie trzech konferencji w roku bieżącym. Pierwsza z nich odbyła się 12 czerwca 2018 r. Kolejna odbędzie się w dniu 24 października 2018 w ramach w/w Jubileuszu.Temat konferencji “Zdrowie Polaków Wczoraj, Dziś i Jutro”.

W załączeniu plakat informujący o wydarzeniu.

       Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji

Sanitarnej (Dz. U. z 2017r. poz. 1261)do zakresu działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej w dziedzinie bieżącego nadzoru sanitarnego należy kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne między innymi w ośrodkach wypoczynku dzieci i młodzieży .