Strona główna

Serwis kąpieliskowy prowadzony przez Główny Inspektorat Sanitarny

W przypadku spożywania świeżych lub mrożonych (jedzonych po rozmrożeniu) owoców i warzyw, istnieje ryzyko ich zanieczyszczenia wirusami powodującymi zaburzenia żołądkowo – jelitowe (tzw. grypa żołądkowa wywoływana przez norowirusy) lub też groźniejsze choroby tj. żółtaczkę zakaźną... Więcej...

"Co roku, 31 maja, Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) i globalni partnerzy świętują Światowy Dzień Bez Tytoniu (WNTD).  Coroczna kampania jest okazją do podniesienia świadomości na temat szkodliwych i śmiertelnych skutków używania tytoniu oraz zniechęcenia do używania tytoniu w jakiejkolwiek formie.

 

 

Tematem Światowego Dnia Bez Tytoniu 2019 jest „Tytoń i zdrowie płuc".  Plakat do pobrania - pdf

 

World No Tobacco Day 2019 na stronie WHO

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włoszczowie zwraca się do mieszkańców terenów, na których wystąpiły powodzie i podtopienia o zachowanie podstawowych zasad postępowania pozwalających usunąć zagrożenia dla ich zdrowia i życia.

załącznik1- Postępowanie sanitarne z pomieszczeniami i przedmiotami użytku po powodzi

załącznik2- Postępowanie z żywnością

 

załącznik3-Informacja o zapobieganiu i zwalczaniu chorób zakaźnych dla powodzian 

załącznik4- Informacja dla powodzian o wodzie do picia

załącznik5- Wytyczne na temat swoistego zapobiegania tężcowi u zranionych osób

Działalność Państwowej Inspekcji Sanitarnej to  sto lat służby polskiemu społeczeństwu, począwszy od zapobiegania licznym chorobom zakaźnym, przez monitoring jakości wody do picia czy kąpieli, po nadzór nad warunkami higieny środowiska, pracy, higieny radiacyjnej, procesów nauczania i wychowania, wypoczynku i rekreacji oraz nad warunkami zdrowotnymi żywności i żywienia.

 

Misją Państwowej Inspekcji Sanitarnej jest dążenie do osiągnięcia pożądanych norm zdrowotnych poprzez podjęcie działań umożliwiających zachowanie lub przywracanie bezpieczeństwa zdrowotnego ludzi, a także mające na celu identyfikację i oszacowanie skali zagrożeń, inicjowanie i organizowanie skoordynowanego nadzoru i kontroli służących zapobieganiu wszelkim zagrożeniom fizycznym, chemicznym i biologicznym, zachowaniu   i umacnianiu zdrowia zbiorowości oraz kształtowaniu  w tym zakresie odpowiednich postaw i zachorowań.
Dlatego od lat nadzorujemy działania i organizujemy przedsięwzięcia  w obszarze zdrowia publicznego.

 

Jubileusz 100-lecia obchodzą w tym roku służby sanitarne w Polsce. Jak podkreśla Jarosław Pinkas, Główny Inspektor Sanitarny, to 65 lat „pracy tysięcy pracowników Inspekcji Sanitarnej zaangażowanych w zapewnienie bezpieczeństwa milionom obywateli”.                            Z tej okazji zostało przygotowane okolicznościowe logo.

 w odniesieniu do świeżych owoców i warzyw na etapie produkcji podstawowej poprzez przestrzeganie zasad higieny.

 

Informujemy, iż w 2017r. zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej „Zawiadomienie Komisji w sprawie wytycznych dotyczących ograniczenia ryzyka mikrobiologicznego w odniesieniu do świeżych owoców i warzyw na etapie produkcji podstawowej poprzez przestrzeganie zasad higieny” (2017/C 163/01).

 

Celem ww. wytycznych jest udzielenie producentom na poziomie produkcji podstawowej (bez względu na wielkość przedsiębio5rstwa – gospodarstwa) pomocy w poprawnym i jednolitym stosowaniu wymogów dotyczących higieny w odniesieniu do produkcji i obróbki świeżych owoców i warzyw.

 

Dokument zawiera wytyczne dla producentów dotyczące sposobów niwelowania zagrożeń dla bezpieczeństwa mikrobiologicznego żywności poprzez dobre praktyki rolnicze (GAP) i dobre praktyki higieniczne (GHP) w produkcji podstawowej (tzn. w okresie wzrostu, na etapie zbioru i po zbiorze) świeżych owoców i warzyw sprzedawanych konsumentom w stanie surowym (nieprzetworzonych) lub w minimalnym stopniu przetworzonych (tzn. umytych, posortowanych, zapakowanych), w tym w czasie transportu, pod warunkiem że działania te nie zmieniają znacznie ich charakteru, jak określono w definicji zawartej w treści załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 852/2004.

 

wytyczne_dot._ograniczenia_ryzyka_mikrobiologicznego_owoce_warzywa.pdf

 

 

INFORMACJA

 

 Zgodnie  z ZARZĄDZENIEM Nr 7 SZEFA KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 9 kwietnia2019r.

- 2 maja 2019r ( czwartek) ustala się dniem wolnym od pracy w PSSE we Włoszczowie

- 11 maja 2019r ( sobota) wyznacza się dniem pracy w PSSE we Włoszczowie.

Tematem Światowego Dnia Zdrowia (World Health Day) 2019 i zarazem hasłem tegorocznych obchodów jest „Uniwersalny zasięg/dostęp do opieki zdrowotnej (Universal Health Coverage – UHC), ze szczególnym uwzględnieniem roli systemu podstawowej opieki zdrowotnej – POZ (Primary Health Care – PHC)". Jest to kontynuacja ubiegłorocznego tematu World Health Day w tym roku, jeden z elementów to długoterminowe możliwości komunikacji dla POZ. Będzie również podkreślona rola zaangażowania specjalistów podstawowej opieki zdrowotnej.

Więcej informacji:

World Health Day in 2019 and previous years
https://www.who.int/westernpacific/news/events/world-health-day

WHD day Campaign in 2019
https://www.who.int/westernpacific/news/events/detail/2019/04/07/western-pacific-events/world-health-day-2019

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włoszczowie przypomina o możliwości korzystania z wiarygodnych informacji o szczepieniach na portalu informacyjno-edukacyjnym „Zaszczep się wiedzą!”.

W ramach akcji udostępniono elektroniczną wersję bajki dla dzieci „Przygody dzielnego niedźwiadka Szczepana”, która oswoi dzieci z procesem szczepień. Zachęcam do czytania dzieciom w/w książeczki.

Akcja „Zaszczep się wiedzą!”:

Informuje – nie agituje.

Pomaga – nie wyręcza.

Komunikuje fakty – nie emocje.

Jest przewodnikiem po wiarygodnych źródłach informacji na temat szczepień.

Informację o akcji można uzyskać wchodząc na stronę internetową www.zaszczepsiewiedza.pl

Załącznik:

Bajka „Przygody dzielnego niedźwiadka Szczepana”

http://zaszczepsiewiedza.pl/przygody-niedzwiadka-szczepana/

 

Zapraszamy uczniów szkół ponadgimnazjalnych woj. świętokrzyskiego do udziału w Konkursie „Szkoła wolna od używek” organizowanym w ramach programu edukacyjnego: „ARS, czyli jak dbać o miłość?”. Głównym celem konkursu jest aktywna promocja i edukacja w zakresie profilaktyki przeciwdziałania uzależnieniom od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych.

 

Zadanie konkursowe polega na nagraniu filmu krótkometrażowego o tematyce dotyczącej profilaktyki uzależnień. Prace konkursowe należy przesyłać do właściwych terenowo, dla poszczególnych placówek oświatowych powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych.

 

Organizatorem konkursu jest Główny Inspektorat Sanitarny.

 

Wszystkie niezbędne dokumenty znajdują się na stronie internetowej konkursu – www.szkolawolnaoduzywek.pl