Strona główna

PSSE we Włoszczowie informuje, iż rok 2018 jest rokiem obchodów 100 - lecia istnienia Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego  - Państwowy Zakład Higieny,  który w związku z powyższym zaplanował zorganizowanie trzech konferencji w roku bieżącym. Pierwsza z nich odbyła się 12 czerwca 2018 r. Kolejna odbędzie się w dniu 24 października 2018 w ramach w/w Jubileuszu.Temat konferencji “Zdrowie Polaków Wczoraj, Dziś i Jutro”.

W załączeniu plakat informujący o wydarzeniu.

       Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji

Sanitarnej (Dz. U. z 2017r. poz. 1261)do zakresu działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej w dziedzinie bieżącego nadzoru sanitarnego należy kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne między innymi w ośrodkach wypoczynku dzieci i młodzieży .

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Włoszczowie informuje, że zgodnie z zarządzeniem Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów ;

 

1)   4 maja 2018r. ustala się dniem wolnym od pracy

2)   19 maja 2018r. wyznacza się dniem pracy.