W związku z wejściem w życie nowelizacji ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 298 raz z 2016 r. poz. 960, 1331), mówiącej m.in. o zakazie używania e-papierosów powstał nowy znak zakazu palenia. Zgodnie z art. 5, ust. 1a: „Właściciel lub zarządzający obiektem lub środkiem transportu, w którym obowiązuje zakaz palenia wyrobów tytoniowych i palenia papierosów elektronicznych, jest obowiązany umieścić w widocznych miejscach odpowiednie oznaczenie słowne i graficzne informujące o zakazie palenia wyrobów tytoniowych i palenia papierosów elektronicznych na terenie obiektu lub w środku transportu, zwane dalej „informacją o zakazie palenia".

 

 

Do pobrania:

 

 

 

 

12 grudnia 2016r wzorem roku ubiegłego Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włoszczowie zorganizował spotkanie edukacyjne dla młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej z osobą zmagającej się z chorobą AIDS.

 

Celem spotkania było poszerzenie wiedzy młodzieży na temat profilaktyki zakażeń wirusem HIV, kształtowanie zachowań sprzyjających unikaniu zakażenia wirusem HIV, kształtowanie tolerancji wobec zakażonych HIV i chorujących z powodu AIDS oraz poszerzenie wiedzy na temat innych chorób przenoszonych drogą płciową, min: rodzaje chorób przenoszonych drogą płciową, budowa wirusa HIV, drogi szerzenia wirusa, zapobieganie zakażeniom, testy na HIV, HIV/AIDS a prawa człowieka.

 

Relacje pana Romana Latoszyńskiego – edukatora-konsultanta w zakresie HIV/AIDS miały bardzo osobisty charakter, wywierały silne, refleksyjne odczucie. Była to forma przekazu niezwykle głęboko zapadająca w pamięć, dająca nadzieję na długotrwałą przezorność. W spotkaniu edukacyjnym uczestniczyło około 300 osób.

 

 

INFORMACJA DLA ROLNIKÓW !!!

 


 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włoszczowie PRZYPOMINA, że zgodnie z aktualnie obowiązującym stanem prawnym gospodarstwa działające na rynku spożywczym tj. podmioty prowadzące sprzedaż bezpośrednią oraz podmioty prowadzące produkcję pierwotną ( wszyscy rolnicy produkujący i sprzedający wyprodukowane owoce, warzywa, zboża) zobowiązane są złożyć wniosek o wpis do Rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej

 

art.61 i 63 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczństwie żywności i zywienia.( Dz.U. z 2010 r. Nr. 136 poz. 914 ze zm.)

 

WPIS DO REJESTRU ZAKŁADÓW NIE PODLEGA OPŁACIE.

 

Przy składaniu wniosku należy podać numer gospodarstwa nadany przez AR i MR.

 

Zgodnie z art. 103 ust.4 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia, kto prowadzi działalność w zakresie produkcji lub obrotu żywnością bez złożenia wniosku o wpis do rejstru zakładów lub o zatwierdzenie zakładu i wpis do rejestru zakładów (…) podlega karze pieniężnej.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (+48) 413942741, (+48) 413943495 lub bezpośrednio w Sekcji Higieny żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku w Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej we Włoszczowie ul. Sobieskiego 38.

 


 


 

WYMAGANIA SANITARNE DLA PLANTATORÓW OWOCÓW I WARZYW

 


 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włoszczowie ostrzega, że owoce i warzywa uprawiane i zebrane w niewłaściwych warunkach higieniczno – sanitarnych mogą być przyczyną groźnych zatruć pokarmowych u konsumentów. Dlatego też, podmioty prowadzące działalność w zakresie produkcji pierwotnej owoców i warzyw ( maliny, jeżyny, truskawki, borówka amerykańska, porzeczki, sałata, szpinak, kapusta, ogórki, pomidory) powinny na etapie produkcji ( uprawy i zbioru ) przestrzegać następujących wymagań sanitarnych:

 

  • stosować do podlewania upraw wodę o odpowiedniej jakości mikrobiologicznej,

  • stosować odpowiednie metody nawożenia ( wyeliminować nawożenie fekaliami, które mogą zanieczyścić owoce chorobotwórczymi wirusami )

  • stosować odpowiednie środki ochrony roślin i przestrzegać okresów karencji

  • przestrzegać zasad higieny podczas zbioru i transportu, w tym:

 

* zapewnić na plantacji warunki do higienicznego mycia i suszenia rąk osób pracujących przy zbiorze ( czysta woda bieżąca, woda butelkowana, beczkowozy, pojemniki , rękawiczki jednorazowego użycia),

 

*rygorystycznie przestrzegać mycia rak przed przystąpieniem do zbioru oraz każdorazowo po skorzystaniu z ubikacji,

 

* nie dopuszczać do zbioru owoców osób z takimi objawami jak: biegunka, wymioty,

 

*zachować czystość odzieży osób zatrudnionych przy zbiorze,

 

*zapewnić możliwość korzystania z toalety (stałej lub przenośnej), gwarantującej higieniczne usuwanie zanieczyszczeń oraz brak możliwości przeciekań do wód gruntowych, utrzymywanej w odpowiednich warunkach sanitarnych, mytej i dezynfekowanej

 

  • przeprowadzać szkolenia zatrudnionych pracowników w zakresie wymagań higieniczno- sanitarnych,

  • utrzymywać w czystości i dobrym stanie pojemniki wykorzystywane do zbioru i transportu,

  • opracować i stosować procedury oparte na zasadach Dobrej Praktyki Higienicznej, Produkcyjnej i Rolniczej , w tym dotyczące mycia i dezynfekcji zanieczyszczonych powierzchni.

 


 

Kampania "Rzecznik Praw Pacjenta przypomina" skierowana jest do wszystkich osób, które spotykają się z problemami oraz wyzwaniami korzystając z opieki zdrowotnej. Każdy z nas w pewnej chwili może stać się pacjentem - dlatego tak ważne jest, aby wiedzieć jak poradzić sobie w polskiej służbie zdrowia.  Wielu Polaków nadal nie ma świadomości, że przysługuje im szereg możliwości dochodzenia swoich spraw, w tym także pomoc wyspecjalizowanych instutucji. Przede wszystkim jest to instytucja Rzecznika Praw Pacjenta - centralny organ rządowy, który w 2009 r. został powołany w celu ochrony praw pacjenta.

Kampanii towarzyszą specjalnie przygotowane spoty. Więcej informacji dostępnych jest na stronie kampanii.

 

Zbliża się okres zbiorów owoców leśnych. Czarne jagody, jeżyny, poziomki to smaczne i wartościowe owoce zawierające szereg składników mineralnych i witamin. Czasami jednak mogą one stanowić pewne zagrożenie zdrowotne, ponieważ mogą być zanieczyszczone jajami bąblowca czyli tasiemca wieńcogłowego. Głównymi nosicielami tego pasożyta są mięsożerne zwierzęta leśne, głównie lisy.

 

Zarażenie człowieka następuje poprzez połknięcie jaj, z których w jelicie cienkim człowieka uwalnia się postać larwalna, która wraz z krwią wędruje po całym organizmie. Może usadawiać się właściwie w każdym narządzie ciała ludzkiego, gdzie się rozrasta wytwarzając torbiele.

 

Przed zachorowaniem może nas ustrzec jedynie profilaktyka, dlatego powinniśmy odłożyć jedzenie owoców leśnych do momentu powrotu do domu i starannego umycia ich wodą – nie jedzmy więc ich prosto z krzaka. Myjmy również ręce po każdym kontakcie ze zwierzęciem, ponieważ jaja tasiemca mogą znajdować się również na sierści zwierząt domowych. Nie pozwalajmy naszym psom zjadać surowego mięsa oraz pamiętajmy o odrobaczaniu naszych milusińskich. Te proste sposoby mogą uchronić przed zakażeniem.

 

W powiecie włoszczowskim, na szczęście nie notuje się przypadku bąblowicy - ale nie zwalnia nas to od przestrzegania zasad higieny, gdy sięgamy po czarne jagody i inne owoce leśne. Koniecznie trzeba je umyć przed jedzeniem.

 

 

Pamiętajmy mycie wszystkich owoców, również owoców leśnych, może ustrzec nas przed wieloma groźnymi chorobami.

 

 

18 lipca 2016 roku w Przedszkolu Samorządowym Nr 2, oś J. Brożka 14 we Włoszczowie pracownik promocji zdrowia i oświaty zdrowotnej PSSE we Włoszczowie zorganizował spotkanie edukacyjne pod hasłem "Promyk zdrowia", które miało na celu uświadomienie dzieciom potrzeby dbania o własne zdrowie i przestrzegania zdrowego stylu życia. Mówiono o utrzymaniu należytej higieny ciała, kształtowaniu umiejętności rozpoznawania czynników chroniących i czynników ryzyka wpływających na zdrowie. Informowano jak zdrowo i bezpiecznie spędzić wakacje oraz co należy robić, by unikać zakażeń groźnymi bakteriami, oraz dużo uwagi poświęcono profilaktyce antytytoniowej.

 

Omówiono przykłady zdrowej żywności. Dzieci zostały zapoznane z zasadami bezpiecznego opalania oraz przestrzegano przed nadmierną ekspozycją na promieniowanie UV i jak postępować po ukąszeniu przez kleszcze, komary i żmije.

 

Po części teoretycznej odbyło się szereg konkursów, quizów, rebusów. Dzieci z zainteresowaniem brały udział w zajęciach.

 

 

Przemoc wobec dzieci jest bardzo poważnym problemem społecznym. Badania w tym zakresie wskazują, że 60% Polaków akceptuje klapsa jako sposób wychowania, a 40 % akceptuje bicie dzieci. W Polsce obowiązuje prawo zakazujące bicia dzieci.

 

Należy pamiętać, że przemoc wobec dzieci to nie tylko kwestia przemocy w rodzinie. Coraz częściej mamy też do czynienia z przemocą rówieśniczą.

 

Działania na rzecz profilaktyki przemocy wobec dzieci mają charakter dwojaki. Jednym z nich jest zapobieganie powstawaniu przemocy, drugim wczesne wykrywanie przemocy i podejmowanie interwencji w celu jej przerwania. Również działania wspierające rodzinę, np. pomoc położnej w sprawowaniu opieki nad dzieckiem, prowadzą do ograniczania stresu i napięcia w rodzinie, a tym samym zapobiegają przemocy emocjonalnej i fizycznej.

Czytaj więcej...

 

 

 

Państwowy Zakład Higieny oraz Główny Inspektorat Sanitarny

zapraszają

pracowników sektora usług pozamedycznych

FRYZJERÓW, KOSMETYCZKI I TATUAŻYSTÓW

na

BEZPŁATNE SZKOLENIA

w ramach projektu

„ZAPOBIEGANIE ZAKAŻENIOM HCV”

Biorąc udział w szkoleniu dowiecie się Państwo:

- na jakie zagrożenia jesteśmy narażeni podczas wykonywania zabiegów w gabinetach usług upiększających?
- co możemy zrobić, aby ochronić siebie, klientów oraz pracowników przed zakażeniami krwiopochodnymi? 
- jak postępować przy skaleczeniu ostrymi narzędziami?
- jak skutecznie zadbać o właściwą higienę rąk i sprzętu?
- jakich środków dezynfekcyjnych powinniśmy używać?
 

KAŻDY UCZESTNIK SZKOLENIA OTRZYMA

BEZPŁATNE MATERIAŁY SZKOLENIOWE ORAZ CERTYFIKAT!


Na szkoleniach nie obowiązuje rejonizacja.


Lista zaplanowanych szkoleń wraz z adresem i terminem na stronie internetowej:
http://szkoleniehcv.pzh.gov.pl/

 

osoba do kontaktu:
Michał Moskal
(tel. 606 503904, e-mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)